Catatan

Tunjukkan catatan dari 2011

Afham bersama Penyokong Arsenal di Tawau Sabah

Zina adalah biasa

Tawau, Sabah

Terjemahan Bacaan Solat

The power of God

Syukur

Harga Emas Terkini - 10 Ogos 2011

Warning for Facebooker

Maaf sesama manusia

Pelaburan Ikan Kelisa Arowana

Arsenal Malaysian Gooners Sabah

Multilevel Marketing (MLM) dalam Islam

HP Sauce dan Tabasco Pepper Sauce ada unsur babi

Khasiat pergerakan di dalam solat

Mereka lagi susah

The Choice - Dialog Islam dan Kristian